Особлива роль сьогодні відводиться мережі Інтернет – засобу розповсюдження інформації, середовища співпраці та спілкування людей, що є найбільшою та популярною комп’ютерною мережею, яка відкриває широкі можливості ефективного її використання в освіті.

Надання різноманітних освітніх послуг, навчальної інформації, відкриття широких можливостей використання різноманітних ресурсів мережі Інтернет, включаючи навчальні дистанційні курси, дистанційні олімпіади і конкурси, бібліотеки, текстові сховища, інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі, віртуальні музеї та виставки і т. ін. Мережа Інтернет є джерелом самої різноманітної інформації.

Тому, в минулому році департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної адміністрації проведено локальну мережу в шести закладах загальної середньої освіти Вигодської селищної ради.

В цьому році в Пшеничниківській гімназії Вигодської селищної ради побудована локальна мережа Інтернет  для того, щоб учні,  вихованці дошкільних підрозділів та працівники мали можливість користуватись  інформаціно-комунікаційними технологіями та ресурсами Інтернету.

У результаті використання сучасних освітніх технологій підвищилася якість навчання, в учнів проявляється тяга до творчості і пізнання, активність сприйняття, учні самостійно роблять глибокі висновки на уроках, що свідчить про розвиток творчого мислення.

Застосування сучасних освітніх технологій дозволяє школі з упевненістю дивитися в майбутнє. Адже все в школі підпорядковано єдиній меті – щоб якість підготовки учнів відповідало потребам суспільства не тільки сьогоднішнього, але й завтрашнього дня.

інтернет